Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 107 

  Langdurige armoede verder gestegen 
                    

 Het aantal huishoudens dat langdurig 
 in armoede leeft is in 2016 verder   
 toegenomen.Volgens het CBS hadden dat 
 jaar 224.000 huishoudens toen al vier 
 jaar of langer een inkomen onder de  
 lage-inkomensgrens.Dat zijn er ruim  
 15.000 meer dan in 2015.        
                    
 De stijging komt vooral doordat in 2016
 meer mensen een bijstandsuitkering   
 kregen.In de stad Groningen was het  
 aandeel langdurig armen het grootst.  
                    
 Het aantal huishoudens dat kort óf lang
 in armoede leeft,bleef in 2016 stabiel.
 In 2014 en 2015 daalde de armoede nog 
 licht.Het CPB verwacht ook in 2017 een 
 daling,door de aantrekkende economie. 

 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl