Sla de navigatie over
                      NOS Teletekst 712 
  2/5   Hoe ontstaat smog?   

 Luchtverontreiniging met verhoogde     
 concentraties ozon ontstaat onder      
 invloed van zonlicht uit stikstofoxiden
 en koolwaterstoffen.Dit is met name het
 geval bij mooi zomerweer met relatief  
 hoge temperaturen en zwakke oostelijke 
 tot zuidelijke wind.                   
                                        
 Fijnstof bestaat uit kleine niet       
 zichtbare deeltjes en druppeltjes die  
 bij het inademen in de longen komen.   
 Industrie,verkeer en veehouderijen zijn
 belangrijke veroorzakers.De wind kan   
 fijnstof over grote afstanden          
 meevoeren.                             
 Stikstofdioxide (NO2) komt vooral vrij 
 bij industriële verbrandingsprocessen. 
 Daarnaast veroorzaakt het verkeer ook  
 veel NO2.                              

 volgende    nieuws    index    sport   
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl