Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 712 
 2/5  Hoe ontstaat smog?  

 Luchtverontreiniging met verhoogde   
 concentraties ozon ontstaat onder   
 invloed van zonlicht uit stikstofoxiden
 en koolwaterstoffen.Dit is met name het
 geval bij mooi zomerweer met relatief 
 hoge temperaturen en zwakke oostelijke 
 tot zuidelijke wind.          
                    
 Fijnstof bestaat uit kleine niet    
 zichtbare deeltjes en druppeltjes die 
 bij het inademen in de longen komen.  
 Industrie,verkeer en veehouderijen zijn
 belangrijke veroorzakers.De wind kan  
 fijnstof over grote afstanden     
 meevoeren.               
 Stikstofdioxide (NO2) komt vooral vrij 
 bij industriële verbrandingsprocessen. 
 Daarnaast veroorzaakt het verkeer ook 
 veel NO2.               

 volgende  nieuws  index  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl