Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 714 
        2  '        1/3 
    P O L L E N N I E U W S     
                    

 BLOEIENDE GRASSEN BEPALEN POLLENDRUK  
                    
 De bloei van Grassen zet stevig door. 
 Grote vossenstaart is het eerste gras 
 dat in groten getale bloeit.Je ziet dit
 in wat vochtiger bermen,in grasland en 
 op hogere slootkanten.         
                    
 Daarnaast bloeit al veel Kropaar,Zachte
 dravik,Glanshaver,Gestreepte witbol en 
 IJle dravik.Bloeiend gras geeft sterk 
 allergeen pollen af en daardoor hooi- 
 koortsachtige klachten bij veel mensen.
                    
 De bloeigolf van gras gaat van zuid  
 naar noord over het land.De bloei   
 duurt tot in juni.           
                    
 www.pollennieuws.nl
 volgende nieuws smoginfo hooikoorts 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl