Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 714 
        2  '        2/3 
    P O L L E N N I E U W S     
                    

 BOMEN BLOEIEN EN GRASSEN BEGINNEN   
                    
 Verder geven de laatste Wilgen en hier 
 en daar Populieren nog licht allergeen 
 pollen af aan de lucht.        
                    
 Bloeiende Grote vossenstaarten in het 
 zuiden en midden van het land markeren 
 het begin van het grasseizoen.Lokaal  
 komt zeer sterk allergeen stuifmeel  
 van dit gras vrij.           
                    
 De bloei van dit gras zal zich bij   
 droog weer verder uitbreiden.Het is  
 te vinden in bermen en grasland,heel  
 vaak samen met het wit bloeiende    
 Fluitenkruid.             
                    
 www.pollennieuws.nl
 volgende nieuws smoginfo hooikoorts 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.
Tekstgrootte aanpassen:

Terug naar NOS.nl