Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 116 
                    
  Advies:beperk rijden in de spits  
                    
                    
  Het moet duurder worden om in de   
 spits te rijden.Dat is nodig om de weg 
 en het spoor bereikbaar te houden.Het 
 gaan niet meer alleen om de keuze voor 
 auto,ov of fiets,maar om de vraag wat 
 op welk moment het beste vervoermiddel 
 is,schrijft de Raad voor leefomgeving 
 en infrastructuur.           
                    
 Mobiliteit moet verregaand verduurzaamd
 worden,vindt de raad.De nadruk moet op 
 het beter gebruiken van de bestaande  
 infrastructuur komen te liggen en niet 
 op uitbreiding van weg en spoor.    
                    
 De raad wil verhandelbare spitsrechten,
 waarbij op drukke momenten een beperkt 
 aantal auto's de weg op mag.      
                    
 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.