Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 707 
                  1/8 
   KNMI Luchtvaart          
                    
                    
 WEERBULLETIN VOOR DE LUCHTVAART    
                    
 GELDIG 200900/201500 UTC        
                    
 SITUATIE: Aan de noordwestflank van een
 lagedrukgebied boven Zuidoost-Duitsland
 staat boven onze omgeving een     
 noordelijke stroming waarmee vochtige 
 lucht wordt aangevoerd. De opbouw wordt
 in de eerste helft van de periode   
 landinwaarts onstabiel tot ca. 5000  
 vt,lokaal tot boven FL100.       
                    
 SIGNIFICANT WEER: In de kustgebieden  
 lokaal nevel of mist van        
 zee,landinwaarts aanvankelijk kans op 
 nevel. In de oostelijke helft     
                    
                    
 waarschuwing  nieuws  index  sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.