Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 332 
                  1/4 
            VAKANTIEMAN   
                    
                    
                    
 MAX vakantieman schiet reizigers te  
 hulp.                 
                    
 Wilt u de hulp van MAX vakantieman   
 inroepen?               
                    
 Stuur dan een brief naar de redactie  
 van MAX vakantieman:          
                    
 Omroep MAX               
 T.a.v. redactie VAKANTIEMAN      
 Postbus 518              
 1200 AM Hilversum           
                    
                    
 www.maxvakantieman.nl         
                    
                    
 volgende index tv index radio verkeer 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.