Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 721 
                    
   NEDERLANDSE BINNENVAART    2/17
                    
   woensdag 17 juli 10:15      
                    
 Johan Frisokanaal           
 - Stremming 13:30-einde wedstrijd:   
  - 27 jul Pikmeer,Tynje,Peanster Ie, 
   Suderburd Ie            
  - 29 jul Drachtster Wijde Ee,incl  
   vaargeul Grytmansrak        
  - 30 jul Langesloot,Sydsdjip,Folkerts
   sleat,Ule Krite,Sanemar      
  - 31 jul Sneekermeer         
  - 1 aug Langweerderwielen,geen    
   bediening bruggen Jaansleat,Noarder
   Alde Wei en Scharsterbrug     
  - 2 aug Fluessen,incl Joh.Frisokanaal
  - 5 aug Heegermeer,ten ZO betonde  
   geul Johan Frisokanaal       
  - 9 aug Sneekermeer,ten ZO betonde  
   geul PM-kanaal           
     Typefouten voorbehouden    
 volgende  nieuws  index  sport  
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.