Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 107 
                    
  Aantal thuiszittende kinderen hoger 
                    
                    
  Het lukt maar niet om het aantal   
 kinderen dat langer dan drie maanden  
 niet naar school gaat,te verminderen. 
 Vorig jaar waren het er bijna 4500,het 
 jaar daarvoor ruim 4200.Minister Slob 
 stelt vast dat de ambitie van het   
 vorige kabinet,om het probleem van het 
 thuiszitten in 2020 "volledig uit te  
 bannen",niet gehaald wordt.      
                    
 Onder thuiszitters zijn kinderen die  
 gepest worden,lichamelijke of mentale 
 problemen hebben,of met justitie in  
 aanraking gekomen zijn.        
                    
 Om het probleem aan te pakken,komt er 
 per regio een 'regisseur' die speciaal 
 voor dit doel wordt vrijgemaakt.    
                    
 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.