Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 110 
                    
  Niet meer,maar minder asielplekken 
                    
                    
  De beoogde toename van het aantal  
 asielopvangplekken blijft uit.In plaats
 van een toename is er een netto-afname 
 van 1250 plekken,zegt staatssecretaris 
 Van der Burg in Nieuwsuur.Hij zegt dat 
 gemeenten de afspraken niet nakomen.  
                    
 Het Rijk heeft met gemeenten afspraken 
 gemaakt over 11.000 extra asielplekken,
 maar per 1 oktober zijn veel bestaande 
 opvangcontracten afgelopen.Daardoor is 
 er per saldo een capaciteitsafname.  
                    
 Van der Burg werkt aan een wet waarmee 
 gemeenten tot opvang gedwongen kunnen 
 worden,maar die loopt vertraging op.Het
 is de vraag of de wet op 1 januari kan 
 ingaan,zoals de bedoeling was.     
                    
 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.