Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 104 
                    
  Vrouwen van 37 werken drie uur meer 
                    
                    
  In Nederland werken vrouwen van 37 nu
 gemiddeld drie uur meer dan vrouwen van
 37 uit eerdere generaties:28 uur per  
 week.Veel vrouwen kiezen al jong voor 
 werken in deeltijd en blijven dat doen 
 ook na hun zwangerschap,staat in de  
 Emancipatiemonitor.          
                    
 Volgens het tweejaarlijkse onderzoek  
 van het CBS en het Sociaal en Cultureel
 Planbureau werkte in 2007 40 procent  
 van de vrouwen na de geboorte evenveel 
 als ervoor.In 2017 was dat 60 procent. 
                    
 Er is betere kinderopvang en ook vaders
 doen meer,zegt het SCP.Ruim de helft  
 van de vrouwen zegt dat ze hun baan  
 weer moeten oppakken voor het geld.  
                    
 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.