Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 105 
                    
  Slob blijft bij aparte rekentoets  
                    
                    
  Minister Slob houdt vooralsnog vast 
 aan een apart rekenexamen voor de   
 middelbare scholen,tegen de zin van de 
 coalitiepartners CDA en D66.De minister
 vindt dat er een zichtbaar resultaat  
 moet zijn voor de rekenvaardigheid van 
 de leerlingen.             
                    
 Daarom voelt Slob er niet voor om de  
 rekenvaardigheid alleen nog      
 geïntegreerd in de wiskundelessen te  
 behandelen.Scholen mogen van hem zelf 
 een toets maken.            
                    
 Als er een Kamerbrede meerderheid komt 
 voor het onderbrengen van de toets in 
 de wiskundelessen,zal Slob zich daar  
 vermoedelijk niet tegen verzetten.   
                    
 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.