Sla de navigatie over
           NOS Teletekst 106 
                    
  Nog veel gevolgen van droogte 2018 
                    
                    
  Na de grote droogte van vorig jaar  
 hebben alle waterschappen hun beleid  
 aangepast.Dat blijkt uit een rondvraag 
 van de NOS onder alle 21 waterschappen.
                    
 In veel waterschappen is de grond nog 
 steeds te droog.Het grondwaterpeil   
 staat op een aantal plaatsen,vooral op 
 zandgronden,nog enkele decimeters onder
 het gewenste niveau.Met de dijken gaat 
 het beter dan verwacht.Zo zijn veel  
 scheuren weer vanzelf dichtgetrokken  
 toen het weer natter werd.       
                    
 Om in de toekomst beter met droogte te 
 kunnen omgaan,wordt er nu vaak meer  
 water vastgehouden en zijn er     
 maatregelen genomen tegen verzilting. 
                    
 volgende nieuws weer&verkeer sport 
Ga terug naar de navigatie, het begin van de inhoud.